Saturday, 26 October 2019

KUSUMAGRAJ MARATHI POEMS | KAVITA SANGRAH

 A collection of marathi poems written by famous marathi poet..

Kusumagraj – Vishnu Vaman Shirwadkar (विष्णू वामन शिरवाडकर): (Born: 27 February 1912, Died: 10 March 1999) The famous Marathi poet in Indian literature. His play ‘Natsamrat’ has major role in Marathi literature. He was born in Pune, Maharashtra.

KUSUMAGRAJ KAVITA SANGRAH

1.Tujhya Yashacha Punav 
तुझ्या यशाचा हा पुनवचांद
अमृत देई आर्त जिवाला॥

प्रियजनांच्या सुखि रे आता
उरला मला विसावा
करिति आसवे हीच सुखाची
शीतल जीवन-ज्वाला॥

2.Hasara Nachara Jarasa Lajara 
हासरा नाचरा, जरासा लाजरा,
सुंदर साजिरा श्रावण आला

तांबुस कोमल पाऊल टाकीत
भिजल्या मातीत श्रावण आला
मेघांत लावीत सोनेरी निशाणे
आकाशवाटेने श्रावण आला

लपत, छपत, हिरव्या रानात,
केशर शिंपीत श्रावण आला
इंद्रधनुष्याच्या बांधित कमानी
संध्येच्या गगनी श्रावण आला

3.Natsamrat movie dialogues 

कुणी, घर देता का रे? घर?
एका तूफानाला कुणी घर देता का?
एक तूफान भिंती वाचून,
छपरा वाचून,
माणसाच्या माये वाचून,
देवाच्या दये वाचून,
डोंगरा डोंगरात हिंडत आहे.
जिथुन कुणी उठवनार नाही,
अशी जागा ढूंढत आहे,
कुणी, घर देता का रे? घर?

काय  रे बाळा, खरच सांगतो बाबांनो
तूफान आता थकून गेलय,
झाडा-झुडपात, डोंगर-दर्यात,
अर्ध-अधिक तुटून गेलय,
समुद्राच्या लाटांवरती,
वनव्याच्या जाळावरती,
झेप झुंज घेऊन घेऊन,
तूफान आता थकलय.
जळके तूटके पंख पालवित,
खुरडत खुरडत उडत आहे,
खर सांगतो बाबांनो,
तुफनाला तूफानपनच नडतय रे,
हे.. बाबा.. कुणी घर देता का रे? घर?

तुफनाला महाल नको,
राजवाड्याचा सेट नको,
पदवी नको, हार नको,
थैली मधली भेट नको,
एक हव लहान घर..
पंख मिटु पडण्यासाठी,
एक हवी आराम खुर्ची..
तुफनाला बसण्यासाठी,
एक तुळशी वृंदावन हवय..
मागच्या अंगणात.. सरकारांसाठी.
कुणी घर देता का रे? घर?

4.Majhya Marathi Maticha 
माझ्या मराठी मातीचा,
लावा ललाटास टिळा,
हिच्या संगाने जागल्या,
दरयाखोर्यांतील शिळा.

हिच्या कुशीत जन्मले,
काळे कणखर हात,
ज्यांच्या दुर्दम धीराने,
केली मृत्यूवरी मात.

नाही पसरला कर,
कधी मागायास दान,
स्वर्णसिंहासनापुढे,
कधी लवली ना मान.

5.Swapna Nagarchya Sundar 
स्वप्‍ननगरच्या सुंदर माझ्या
राजस राजकुमारा
अपार माझ्या काळोखाला
दिलास जीवनतारा

सुंदर आता झाली धरती
सुंदर नभ हे वरती
वैराणावर उधळीत आला
श्रावण सुंदर मोती
मनात माझ्या मोरपीसांचा
फुलला रंग पिसारा

6.He surano, chandra vha
हे सुरांनो, चंद्र व्हा
चांदण्याचे कोष माझ्या
प्रियकराला पोचवा ॥

वाट एकाकी तमाची
हरवलेल्या मानसाची
बरसुनी आकाश सारे
अमृताने नाहवा ॥

7.Majhya Matiche Gayan
माझ्या मातीचे गायन
तुझ्या आकाश श्रुतींनी
जरा कानोसा देऊन
कधी ऐकशील का रे?

माझी धुळीतील चित्रे
तुझ्या प्रकाश नेत्रांनी
जरा पापणी खोलून
कधी पाहशील का रे?

माझ्या जहाजाचे पंख
मध्यरात्रीत माखले
तुझ्या किनाऱ्यास दिवा
कधी लावशील का रे?

8.Pachola
आडवाटेला दूर एक माळ

तरू त्यावरती एकला विशाळ
आणि त्याच्या बिलगूनिया पदास
जीर्ण पाचोळा पडे तो उदास
उषा येवो शिंपीत जीवनासी
निशा काळोखी दडवु द्या जगासी
सूर्य गगनातुनि ओतु द्या निखारा
मूक सारे हे साहतो बिचारा
तरूवरची हसतात त्यास पाने
हसे मुठभर ते गवतही मजेने
वाटसरु वा तुडवीत त्यास जात
परि पाचोळा दिसे नित्य शांत
आणि अंती दिन एक त्या वनांत
येइ धावत चौफेर क्षुब्ध वात
दिसे पाचोळा घेरुनी तयाते
नेइ उडवुनि त्या दूर दूर कोठे
आणि जागा हो मोकळी तळाशी
पुन्हा पडण्या वरतून पर्णराशी

9.Utha utha Chiutai
उठा उठा चिऊताई
सारीकडे उजाडले
डोळे तरी मिटलेले
अजुनही, अजुनही

सोनेरी हे दुत आले
घरटयाच्या दारापाशी
डोळयांवर झोप कशी
अजुनही, अजनुही?

लगबग पांखरे ही
गात गात गोड गाणे
टिपतात बघा दाणे
चोहींकडे, चोहींकडे,

10.Haa Chandra
या चंद्राचे त्या चंद्राशी मुळीच नाही काही नाते
त्या चंद्रावर अंतरिक्ष-यानात बसूनी माकड,मानव, कूत्री यांना जाता येते

या चंद्राला वाटच नाही, एक नेमके ठिकाण नाही
हा ही नभाचा मानकरी पण लक्ष मनांच्या इंद्रगुहांतून भटकत राही

नटखट मोठा ढोंगी सोंगी, लिंबोणीच्या झाडामागे कधी लपतो मुलाप्रमाणे
पीन स्तनांच्या दरेत केव्हा चुरुन जातो फुलाप्रमणे

भग्न मंदीरावरी केधवा बृहस्पतिसम करतो चिंतन
कधी बावळा तळ्यात बुडतो थरथर कापत बघतो आतून

तट घुमटावर केव्हा चढतो, कधी विदुषक पाणवठ्यावर घसरुन पडतो
कुठे घराच्या कौलारावरुनी उतरुन खाली शेजेवरती
तिथे कुणाची कमल पापणी हळूच उघडून नयनी शिरतो
कुठे कुणाच्या मूक्त मनस्वी प्रतिभेसाठी द्वारपाल होऊनी जगाच्या रहस्यतेचे दार उघडतो

अशा बिलंदर अनंतफंदी या चंद्राचे त्या चन्द्राशी कुठले नाते?
त्या चन्द्रावर अंतरिक्ष-यानात बसूनी शास्त्रज्ञांना जाता येते
रसीक मनांना या चंद्राला पळ्भर केव्हा डोळ्यात वा जळात केवळ धरता येते.

11. Kana 
ओळखलत का सर् मला पावसात आला कोणी
कपडे होते कर्दमलेले केसावरति पाणी

क्षणभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहुन
गंगामाई पाहुणि आलि गेली घरटयात राहुन

माहेरवाशिण पोरिसारखी चार भिंतित नाचली
मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको माञ वाचली

12.Prem
पुरे झाले चंद्रसूर्य
पुऱ्या झाल्या तारा
पुरे झाले नदीनाले
पुरे झाला वारा
मोरासारखा छाती काढून उभा रहा
जाळासारखा नजरेत नजर बांधून पहा
सांग तिला तुझ्या मिठीत
स्वर्ग आहे सारा

शेवाळलेले शब्द आणिक
यमकछंद करतील काय?
डांबरी सडकेवर श्रावण
इंद्रधनू बांधील काय?

उन्हाळ्यातल्या ढगासारखा हवेत रहाशील फिरत
जास्तीत जास्त बारा महिने बाई बसेल झुरत
नंतर तुला लगिनचिठ्ठी
आल्याशिवाय राहील काय?

म्हणून म्हणतो जागा हो
जाण्यापूर्वी वेळ
प्रेम नाही अक्षरांच्या
भातुकलीचा खेळ

प्रेम म्हणजे वणवा होऊन जाळत जाणं
प्रेम म्हणजे जंगल होऊन जळत रहाणं

प्रेम कर भिल्लासारखं
बाणावरती खोचलेलं
मातीमध्ये उगवूनसुद्धा
मेघापर्यंत पोचलेलं

शव्दांच्या या धुक्यामध्ये अडकू नकोस
बुरुजावरती झेंड्यासारखा फडकू नकोस

उधळून दे तुफान सगळं
काळजामध्ये साचलेलं
प्रेम कर भिल्लासारखं
बाणावरती खोचलेलं 
x

Tuesday, 10 September 2019

Dr. B. R. Ambedkar

                    Dr. B. R. Ambedkar 
            (Dr Bhimrao Ramji Ambedkar)
 (Father of India's Constitution, polymath, revolutionary, social reformer)

Born: 14 April, 1891 

Place of Birth: Mhow in Central Provinces (currently Madhya Pradesh)

Parents: Ramji Maloji Sakpal (father) and Bhimabai Murbadkar Sakpal (mother)

Spouse: Ramabai Ambedkar (1906-1935); Dr. Sharada Kabir rechristened Savita Ambedkar (1948-1956)

Education: Elphinstone High School, University of Bombay, Columbia University, London School of Economics

Associations: Samata Sainik Dal, Independent Labour Party, Scheduled Castes Federation

Political Ideology: Right winged; Equalism

Religious Beliefs: Hinduism by birth; Buddhism 1956 onwards

Publications: Essays on Untouchables and Untouchability, The Annihilation of Caste, Waiting for a Visa

Passed Away: 6, December, 1956

                                         Life Should be great rather than Long


Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, popularly known as Babasaheb Ambedkar, was a jurist, social reformer and politician. He is also known as the Father of Indian Constitution. A well-known politician and an eminent jurist, his efforts to eradicate social evils like untouchablity and caste restrictions were remarkable. Throughout his life, he fought for the rights of the dalits and other socially backward classes. Ambedkar was appointed as India’s first Law Minister in the Cabinet of Jawaharlal Nehru. He was posthumously awarded the Bharat Ratna, India’s highest civilian honor, in 1990. 

Childhood & Early Life

Bhimrao Ambedkar was born to Bhimabai and Ramji on 14 April 1891 in Mhow Army Cantonment, Central Provinces (Madhya Pradesh). Ambedkar’s father was a Subedar in the Indian Army and after his retirement in 1894, the family moved to Satara, also in Central Provinces. Shortly after this, Bhimrao’s mother passed away. Four years later, his father remarried and the family shifted to Bombay. In 1906, 15 year old Bhimrao married Ramabai, a 9 year old girl. His father Ramji Sakpal died in Bombay, in 1912.

Throughout his childhood, Ambedkar faced the stigmas of caste discrimination. Hailing from the Hindu Mahar caste, his family was viewed as “untouchable” by the upper classes. The discrimination and humiliation haunted Ambedkar at the Army school. Fearing social outcry, the teachers would segregate the students of lower class from that of Brahmins and other upper classes. The untouchable students were often asked by the teacher to sit outside the class. After shifting to Satara, he was enrolled at a local school but the change of school did not change the fate of young Bhimrao. Discrimination followed wherever he went. After coming back from the US, Ambedkar was appointed as the Defence secretary to the King of Baroda but there also he had to face the humiliation for being an ‘Untouchable’. 

Education

He cleared his matriculation in 1908 from Elphinstone High School. In 1908, Ambedkar got the opportunity to study at the Elphinstone College and obtained his graduate degree in Economics and Political Science in the year 1912 from Bombay University. Besides clearing all the exams successfully Ambedkar also obtained a scholarship of twenty five rupees a month from the Gaekwad ruler of Baroda, Sahyaji Rao III. Ambedkar decided to use the money for higher studies in the USA. He enrolled in the Columbia University in New York City to study Economics. He completed his Master’s degree in June 1915 after successfully completing his thesis titled ‘Ancient Indian Commerce’. 

In 1916, he enrolled in the London School of Economics and started working on his doctoral thesis titled “The problem of the rupee: Its origin and its solution”. With the help of the former Bombay Governor Lord Sydenham, Ambedkar became a professor of political economy at the Sydenham College of Commerce and Economics in Bombay. In order to continue his further studies, he went to England in 1920 at his own expense. There he was received the D.Sc by the London University. Ambedkar also spent a few months at the University of Bonn, Germany, to study economics. He received his PhD degree in Economics in 1927. On 8 June, 1927, he was awarded a Doctorate by the University of Columbia.

Movement Against Caste Discrimination

After returning to India, Bhimrao Ambedkar decided to fight against the caste discrimination that plagued him throughout his life. In his testimony before the Southborough Committee in preparation of the Government of India Act in 1919, Ambedkar opined that there should be separate electoral system for the Untouchables and other marginalised communities. He contemplated he idea of reservations for Dalits and other religious outcasts. 

Ambedkar began to find ways to reach to the people and make them understand the drawbacks of the prevailing social evils. He launched a newspaper called “Mooknayaka” (leader of the silent) in 1920 with the assistance of Shahaji II, the Maharaja of Kolkapur. It is said that after hearing his speech at a rally, Shahu IV, an influential ruler of Kolhapur, dined with the leader. The incident also created a huge uproar in the socio-political arena of the country. 

Ambedkar started his legal career after passing the Bar course in Gray’s Inn. He applied his litigious skills in advocating cases of caste discrimination. His resounding victory in defending several non-Brahmin leaders accusing the Brahmins of ruining India, established the bases of his future battles.

By 1927, Ambedkar launched full-fledged movements for Dalit rights. He demanded public drinking water sources open to all and right for all castes to enter temples. He openly condemned Hindu Scriptures advocating discrimination and arranged symbolic demonstrations to enter the Kalaram Temple in Nashik.

In 1932, the Poona Pact was signed between Dr. Ambedkar and Pandit Madan Mohan Malviya, representative of the Hindu Brahmins relinquishing reservation of seats for the untouchable classes in the Provisional legislatures, within the general electorate. These classes were later designated as Scheduled Classes and Scheduled Tribes.

Political Career  

In 1936, Ambedkar founded the Independent Labor Party. In the 1937 elections to the Central Legislative Assembly, his party won 15 seats. Ambedkar oversaw the transformation of his political party into the All India Scheduled Castes Federation, although it performed poorly in the elections held in 1946 for the Constituent Assembly of India.

Ambedkar objected to the decision of the Congress and Mahatma Gandhi to call the untouchable community as Harijans. He would say that even the members of untouchable community are same as the other members of the society. Ambedkar was appointed on the Defence Advisory Committee and the Viceroy’s Executive Council as Minister for Labor. 

His reputation as a scholar led to his appointment as free India’s first Law Minister and chairman of the committee responsible to draft a constitution for independent India.

Framer of the Constitution of India

Dr. Ambedkar was appointed as the chairman of the constitution drafting committee on August 29, 1947. Ambedkar emphasized on the construction of a virtual bridge between all classes of the society. According to him, it would be difficult to maintain the unity of the country if the difference among the classes were not met. He put particular emphasis on religious, gender and caste equality. He was successful in receiving support of the Assembly to introduce reservation for members of the scheduled castes and scheduled tribes in education, government jobs and civil services.

Br Ambedkar & Conversion to Buddhism

In 1950, Ambedkar travelled to Sri Lanka to attend a convention of Buddhist scholars and monks. After his return he decided to write a book on Buddhism and soon, converted to Buddhism. In his speeches, Ambedkar lambasted the Hindu rituals and caste divisions. Ambedkar founded the Bharatiya Bauddha Mahasabha in 1955. His book, "The Buddha and His Dhamma" was published posthumously.

On October 14, 1956 Ambedkar organized a public ceremony to convert around five lakh of his supporters to Buddhism. Ambedkar traveled to Kathmandu to attend the Fourth World Buddhist Conference. He completed his final manuscript, "The Buddha or Karl Marx" on December 2, 1956.

Death

Since 1954-55 Ambedkar was suffering from serious health problems including diabetes and weak eyesight. On 6 December, 1956 he died at his home in Delhi. Since, Ambedkar adopted Buddhism as his religion, a Buddhist-style cremation was organized for him. The ceremony was attended by hundreds of thousands of supporters, activists and admirers.


10 Facts You Probably Don’t Know About the Father of the Indian Constitution

The importance of Bhimrao Ramji Ambedkar in Indian polity cannot be overstated. Economist, educationist and the chief architect of the Indian Constitution, Ambedkar fought all his life to remove discrimination, degradation and deprivation from the society.

Born on April 14, 1891, to parents Ramji Maloji Sakpal and Bhimabai Murbadkar Sakpal in Mhow in Madhya Pradesh, Ambedkar came from humble beginnings but he went on to become one of India’s greatest leaders.

We bring to you 10 facts that you may not have known about him. They will help you see Baba Saheb’s legacy in a new light!

1. Ambedkar’s original name was actually Ambavadekar.

Ambedkar original surname was Ambavadekar (derived from the name of his native village ‘Ambavade’ in Ratnagiri district of Maharashtra). It was his teacher, Mahadev Ambedkar who changed his surname from ‘Ambavadekar’ to his own surname ‘Ambedkar’ in school records as he was very fond of him.

2. Ambedkar was the first Indian to pursue a doctorate in economics abroad.

Not only in Ambedkar the first Indian to pursue an Economics doctorate degree abroad, he is also the first Ph.D in Economics and the first double doctorate holder in Economics in South Asia. He was also among the highest educated Indians of his generation.

During his three years at Columbia University, Ambedkar took twenty nine courses in economics, eleven in history, six in sociology, five in philosophy, four in anthropology, three in politics and one each in elementary French and German!

3. Ambedkar played a key role in establishment of Reserve Bank of India in 1935.

Reserve Bank of India was conceptualised according to the guidelines presented by Ambedkar to the Hilton Young Commission (also known as Royal Commission on Indian Currency and Finance) in his book, The Problem of the Rupee – Its Origin and Its Solution.

Ambedkar also knew that the problem of the rupee is eventually linked to the problem of domestic inflation. In the preface to the book version of his thesis, he pointed out:
 “…nothing will stabilize the rupee unless we stabilize its general purchasing power”.

4. The Mahad Satyagraha of 1927 was Ambedkar’s first important crusade.


The Mahad satyagraha of 1927 was one of the defining moments in Ambedkar’s political thought and action. Held in the small town of Mahad in Maharashtra, this satyagraha was held three years prior to Gandhi’s Dandi march. While salt was at the centre of Gandhi’s campaign, drinking water was at the core of Ambedkar’s crusade.

By leading a group of Dalits to drink water from Chavadar lake in Mahad, Ambedkar didn’t just assert the right of Dalits to take water from public water sources, he sowed the the seeds of Dalit emancipation. In his famous quote, he said,

“We are not going to the Chavadar Tank to merely drink its water. We are going to the tank to assert that we too are human beings like others. It must be clear that this meeting has been called to set up the norm of equality.”

5. Ambedkar changed the working hours in India from 14 hours to 8 hours.

As the member for labour in the viceroy’s council from 1942 to 1946, Dr Ambedkar was instrumental in bringing about several labour reforms. He changed the working hours from 12 hours to 8 hours in the 7th session of Indian Labour Conference in New Delhi in November 1942.

He also introduced several measures for workers like dearness allowance, leave benefit, employee insurance, medical leave, equal pay for equal work, minimum wages and periodic revision of scale of pay. He also strengthened trade unions and established employment exchanges across India.
6. Ambedkar’s autobiography is used as a textbook in the Columbia University.

A 20-page autobiographical story written by Ambedkar in 1935-36 (after his return from America and Europe), Waiting for a Visa is a book that draws from his experiences with untouchability, starting from his childhood. The book is used as a textbook in the Columbia University.

7. Ambedkar had opposed Article 370 of the Indian constitution

Ambedkar refused to draft Article 370 of the constitution (which gives special status to the state of Jammu & Kashmir) on the grounds that it was discriminatory and against the principles of unity and integrity of the nation. Article 370 was eventually drafted by Gopalswamy Ayyangar, former Diwan to Maharajah Hari Singh of Jammu and Kashmir.

8. Ambedkar fought for three years to get the comprehensive Hindu Code Bill passed which gave several important rights to women.

Ambedkar resigned from his post of the first law minister of India when the comprehensive Hindu Code Bill was dropped by the Indian parliament. The bill had two main purposes – first, to elevate the social status of Hindu women by giving them their due rights and second, to abrogate social disparities and caste inequalities.

Some of the key features of this bill were:

  • Women could now inherit family property, permitting divorce and adoption of girls
  • The code gave both men and women the right to divorce if the marriage was untenable.
  • Widows and divorcees were given the right to remarry.
  • Polygamy was outlawed
  • Intercaste marriage and adoption of children of any caste would be permitted.

A staunch supporter of women’s rights, Ambedkar also said,

“I measure the progress of community by the degree of progress which women had achieved. Let every girl who marries stand by her husband, claim to be her husband’s friend and equal, and refuse to be his slave. I am sure if you follow this advice, you will bring honour and glory to yourselves.”


9. Ambedkar was the first to suggest the division of Bihar and Madhya Pradesh

In his book (published in 1995), Thoughts on Linguistic States, Ambedkar suggested splitting Madhya Pradesh and Bihar. A good 45 years after he originally wrote the book, the split finally came with the formation of Jharkhand out of Bihar and Chhattisgarh out of Madhya Pradesh in the year 2000.

On splitting one-language states, he wrote in the book: 

“The number of pieces into which a state with people speaking one language should be divided into should depend upon (1) the requirements of efficient administration, (2) the needs of the different areas, (3) the sentiments of the different areas, and (4) the proportion between the majority and minority.”

10. Ambedkar’s efforts were pioneering in the development of India’s national policy for water and electricity

Ambedkar handing over the final draft of the constitution to President Rajendra Prasad on November 26, 1949

The pioneer of multipurpose river valley projects in India, Ambedkar initiated the Damodar Valley project, the Bhakra Nangal Dam project, the Son River Valley project and Hirakud dam project. He also established the Central Water Commission to facilitate the development of irrigation projects at both the Central and the state level.

To spark the development of India’s power sector, Ambedkar also established the Central Technical Power Board (CTPB) and Central Electricity Authority to explore the potential of and establish hydel and thermal power stations. He also emphasized on the need for a grid system (which India still relies on) and well-trained electrical engineers in India.


Tuesday, 13 August 2019

12 Sporting Autobiographies That’ll Inspire You To Chase Your Dreams

Reading a book and following a sport are as different as any two activities can possibly be.

However, there's one thing in common between them and it's they're highly addictive.

If you happen to be someone who likes both, sports autobiographies can be the perfect option for you. They mix the joys of reading a book and the thrill of watching an exciting match, with the added benefit of getting to know more about your favourite athlete.

Here are some of the best sports autobiographies you should lay your hands on, ASAP:

1. Playing It My Way- Sachin Tendulkar
Irrespective of whether you're a cricket fan or not, Sachin's autobiography is a must read simply because of the fact that he's the greatest cricketer and arguably one of the best Indian athletes in history.
In his own words, “No autobiography can claim to document every detail of the author's life,” but this is as close as we can get to know about his life and what kept him motivated through this glorious journey.
2. The Test of My Life- Yuvraj Singh
Yuvraj Singh's battle with cancer and eventual triumph is stuff they make movies about.

The way he broke down on the field after India won the World Cup in 2011, still manages to break us into tears. More because of the fact that he was playing despite knowing that he is suffering from throat cancer.

In his autobiography, Yuvraj has documented his 'journey from cricket to cancer and back' and talked about the days he spent in Indianapolis alone during his treatment.


3. Touched by God: How We Won the Mexico '86 World Cup- Diego Maradona

Of all the Football World Cups that have been played to date, FIFA 1986 is probably the most remarkable. Who can forget that controversial quarterfinal against England where Maradona scored both his most celebrated and most controversial goals?!

By hitting Hand of God and Goal of The Century in one match, Maradona registered his name in history, never, ever to be unwritten.

4. Sunny Days- Sunil Gavaskar

Did you know that the Little Master was switched after birth and was brought back by his uncle? Or that he almost broke his mother's nose as a child?

His autobiography is a collection of many such interesting stories and an account of the beginning of his journey to becoming one of India's greatest cricketers.

5. Ace Against Odds- Sania Mirza

Former world doubles number one in tennis, Sania Mirza is an inspiration for millions of women athletes who aim to make it big in the field.

In a sport not so famous in the country and dominated hugely by men, Sania made her mark and was ranked number one in India for 9 years straight.

The book is about the highs and lows of her journey and what went on in the life of the star even when everything appeared fine on the outside.

6. Playing To Win- Saina Nehwal

This book is about Saina's “life, on and off the court”.

The first badminton player from the country to win an Olympics medal and hugely responsible for taking the sport from streets to televisions and beyond, Saina tells it all in her autobiography. This is a must-read for everyone who wishes to know more about her life.

7. The Greatest: My Own Story- Muhammad Ali

“Let them remember you as a winner, never come back beaten.”

Packed with quotes like this, Muhammad Ali's autobiography will give you motivation, goosebumps and a peek into the life of The Greatest.


8. Why Soccer Matters- Pele

Without an ounce of doubt, Pele is one of the best athletes to have played The Beautiful Game and his autobiography is an interesting description of what all soccer can accomplish.

Read this one for knowing the recent history of the game and new insights into soccer's role connecting and galvanizing players around the world.

9. Straight from the Heart: An Autobiography- Kapil Dev

Kapil Dev led us to our first World Cup victory and in a career spanning 17 years, contributed with bat and ball with equal excellence.

The book stands true to its name and touches your heart with its simplicity and honesty.

10. Unbreakable- Mary Kom

As if being a woman athlete wasn't enough, Mary Kom had to also face difficulties of being from a family of landless agricultural labourers and playing a sport which comes with its own share of struggles.

She overcame adversities to become not only one of the most celebrated athletes and an Olympic medallist but also the champion of a sport thought of as that suitable for men.

Read the book for the overwhelming story of this rebel who fought against all odds, and emerged victorious.

11. The Race of My Life- Milkha Singh

His performance on race course fetched him the title of 'Flying Sikh' and truly, his entire life has been about running, sometimes from places and sometimes from circumstances.

As a boy who escaped death during partition and later escaped police after stealing, Milkha's life changed once he joined the army.

He ran for the forces and then for the country, missing on an Olympic medal in 1960 as he stood fourth.

Milkha Singh's life seems straight out of a movie and his autobiography is not one to be missed.

12. Golden Girl- The Autobiography of P.T. Usha

Another sprinter and another heartbreaking finish.

PT Usha missed a bronze medal in Olympics 1984 by 100th of a second but her efforts did not go in vain. She is and will forever remain the inspiration for every athlete out there.

Aptly named Golden Girl, PT Usha's autobiography is packed with inspiration and should definitely be on your list of books to read.